Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet


Vi är anslutna till hållbarhetsklivet. 


"Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring

Hållbarhetsklivet drivs av Turistrådet Västsverige, och är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare."


Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer:


 1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
 2. Bra för både boende och besökare
 3. Fler besökare när och där det inte är fullt
 4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

 


IMG_1545___serialized2

Våra guidade turer är genomtänkta ur ett hållbarhetsperspektiv, både i smått och stort.

Art of Adventures och hållbarhetsklivet


 • Till våra guidade vildmarksturer köper vi i möjligaste mån in närproducerad mat och fika från lokala leverantörer. 


 • Allt kött som bjuds på våra turer är viltkött från lokala producenter. 


 • Allt kaffe och te vi bjuder på under våra guidade turer är ekologiskt.


 • Till servering använder vi aldrig engångsprodukter utan har egna miljövänliga kåsor, matkåsor och bestick till våra gäster.  


 • Vi är mycket noga med återvinning av förpackningsmaterial, inte bara under våra förberedelser utan under arrangemanget och efter. Allt källsorteras.


 • Under våra guidade turer är vi noga med att upplysa våra gäster om nedskräpning. Det är nolltolerans på att lämna något som helst skräp. Hittar vi skräp tar vi förstås med oss detta tillbaka.


 • Hur går man på toaletten i naturen? Vi upplyser våra gäster om hur man inte lämnar några spår efter sig under ett toalettbesök. 


  • Vi vill inte orsaka slitage i de naturområden vi rör oss i. Våra grupper är därför relativt små och gästerna blir alltid upplysta om vad de ska tänka på i det specifika området. Dessutom är vi inte alltid i samma områden utan försöker variera oss. Vi varierar dessutom inte bara plats utan har gärna guidade turer under de delar av året när besökstrycket är som minst, t.ex. under vintern. 


  • Vi köper vår ved lokalt.


  • Vi använder spill från vårt snickeri till att tillverka rekvisita till de guidade turer som behöver detta.


  • Rekvisita till de guidade turer som behöver detta köps in begagnat på loppis.


  • Perenner och anueller till vår visningstäppa ”Surrande Täppan” odlar vi själva eller köper in från lokala odlare.


  • Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel. 


  • Vi använder organiskt gödsel. 


  • I vår verksamhet försöker vi använda elbil i möjligaste mån. 


  • För utskrifter använder vi Svanen-märkta papper. 


  • Vi skickar alltid fakturor med e-post.


  • Om det går att ta sig med kollektivtrafik eller cykel till vår destination upplyser vi om detta.


  Med kunskap och fantasi vill vi ge gästerna unika naturupplevelser!